Kaffe skaffet
May 7th, 2010

Kaffe skaffet

Ja-a…

^ 2 Comments...

  1. Tarald

    ….med paraetaten, er at det liksom er blitt en parallell å forholde seg til, altså, man må kjenne serien for å forstå den, sånn som f.eks. Pondus, og ikke sånn som Hotell Cæsar – bra Magne!!!

  2. Magne

    Hm, bare den ikke blir for “intern”, så.

) Your Reply...