Flirkant

En liten påminnelse: Min vitsetegning-serie Flirkant kan du nå lese hver hverdag i VG i januar, omtrent side 40.

^ 2 Comments...

  1. Arne Thysnes

    Kan jeg få pris på å benytte Flirkant i VG 12.1.2010 samt original for trykk i en lokal brosjyre for et nystartet konsulentfirma.

    Arne Thysnes

  2. Magne

    Jeg sender deg svar på mail, Arne.

) Your Reply...