Ch-ch-changes
October 26th, 2008

Ch-ch-changes

Etter mye god og konstruktiv kritikk på pondus.no/rogersvenner har jeg gått inn i meg selv og prøvd å forbedre ParaEtaten. Jeg syns jeg bruker mer tid på å pønske ut striper og poenger, men dere lesere avgjør om jeg lykkes. Samtidig skal jeg prøve å tydeliggjøre figurenes personligheter bedre. Men den mest synlige forandringen er nok endringen i tegnestilen og at jeg begynt å leke med farger og grånyanser. Gi meg gjerne tilbakemeldinger på hva dere syns fungerer.

^ 2 Comments...

  1. Svein Tarald

    Jo, de nye stripene er kule de Magne, men – skal du tilbake til selve paraetaten? Kult i farger…..

  2. Magne

    Ja visst. Følg med på fredag. Hyggelig at du liker fargene.

) Your Reply...